ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Γενικά

Τα Papanikolaou Language Schools έχοντας σαν πρώτο μέλημα τη νόμιμη λειτουργία τους και τη σωστή αντιμετώπιση των μελών – χρηστών της ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών τους, παραθέτουν παρακάτω τους όρους και τις συνθήκες λειτουργιάς τους. Οι επισκέπτες και χρήστες της σελίδας www.papanikolaouschools.com οφείλουν να διαβάσουν ό,τι παραθέτεται στο παρακάτω κείμενο και εφόσον δε συμφωνούν με αυτό να μη χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν τα σχολεία μας. Σε διαφορετική περίπτωση συμφωνούν ρητά για τη χρήση όλου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων αυτού. Αυτό συνεπάγεται τη συγκατάθεση του επισκέπτη – χρήστη για τους όρους και τις συνθήκες των σχολείων μας. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς, που έχουν τους δικούς τους όρους.

2. Αλλαγή όρων

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα Papanikolaou Language Schools διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Έτσι, ο εκάστοτε επισκέπτης – χρήστης του ιστότοπου είναι υποχρεωμένος να διαβάζει τους όρους σε κάθε επίσκεψή του. Στο τέλος του κειμένου, τα Papanikolaou Language Schools είναι υποχρεωμένα να αναρτούν την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των όρων διευκολύνοντας τον εκάστοτε χρήστη – επισκέπτη.

3. Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Τα Papanikolaou Language Schools έχουν την ιδιοκτησία όλων των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.papanikolaouschools.com. Αυτό συμπεριλαμβάνει σελίδες που προέρχονται από όλα τα menu και submenu της. Ακόμη, περιλαμβάνει το φωτογραφικό υλικό, τα banners, τα λογότυπα, τα σχεδιαγράμματα, τους πίνακες, τα γραφικά και το περιεχόμενο (κείμενα) των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ενημερωτικών σελίδων της. Τέλος, αυτό περιέχει σαφώς το σύνολο του ιστότοπου www.papanikolaouschools.com, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία των Papanikolaou Language Schools και διέπεται από τον ελληνικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των οικείων κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων. Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό, πως οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης, αντιγραφής, διανομής, εκτέλεσης, μετάφρασης, τροποποίησης, περίληψης, αποθήκευσης, αναδημοσίευσης, λήψης σε ηλεκτρονικό μέσο (download) και γενικά η οποιαδήποτε άμεση χρήση όλου του περιεχομένου απαγορεύεται ρητά, έκτος εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη των σχολείων ή νόμιμου αντιπροσώπου αυτού.

Βέβαια, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία κάποιο από το περιεχόμενο της www.papanikolaouschools.com χρησιμοποιηθεί από ατομικό χρήστη σε οικείο υπολογιστή με σκοπό την καθαρά προσωπική χρήση και όχι την εμπορική ή άλλου είδους εκμετάλλευση. Ακόμη και στην τελευταία περίπτωση, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναγράφει την πηγή του στο εσωτερικό του κειμένου του, αλλά και στην βιβλιογραφία και βέβαια αυτό δε σημαίνει από την μεριά των Papanikoalou Language Schools οποιαδήποτε παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Ιδιωτική Ευθύνη

Η χρήση των υπηρεσιών των Papanikolaou Language Schools δεν έχει σκοπό να θίξει οποιοδήποτε νόμο και δεν προτείνει ούτε παροτρύνει έμμεσα ή άμεσα τον οποιοδήποτε χρήστη – επισκέπτη σε βεβιασμένη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Κάθε χρήστης – επισκέπτης, σύμφωνα με την κρίση του, ενεργεί και χρησιμοποιεί με σύνεση τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των Papanikolaou Language Schools. Τα σχολεία δεν ευθύνονται για τη χρήση των υπηρεσιών ή προϊόντων αυτών με κακόβουλο τρόπο εκ μέρους των χρηστών – επισκεπτών της.

5. Διαφήμιση – Προώθηση

Τα Papanikolaou Language Schools διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν διαφημιστικό – προωθητικό υλικό στα εγγεγραμμένα μέλη της σελίδας της. Σκοπός αποτελεί η ενημέρωση των χρηστών για τα νέα της εταιρείας και την ύπαρξη νέων προϊόντων και προσφορών για τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες. Τα Papanikolaou Language Schools έχουν το δικαίωμα να αποστέλλουν αυτό το διαφημιστικό υλικό με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail), ώστε αυτό να είναι προσωπικό και να εξασφαλίζεται η απόλυτη εχεμύθεια. Τα διαφημιστικά μπορεί κάποιες φορές να αποτελούν κουπόνια προσφορών, τα οποία θα είναι προσωπικά και θα έχουν κωδικό μοναδικότητας. Έτσι, θα χρησιμοποιούνται από το εκάστοτε μέλος – χρήστης ανάλογα με ό,τι προσφέρει το κάθε κουπόνι, που άλλωστε θα αναγράφονται σε αυτό.

6. Σύνεση Πράξεων – Υποχρεώσεις Μελών – Επισκεπτών

Όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.papanikolaouschools.com υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ελληνικούς νόμους και διατάξεις, αλλά και με τους κανόνες του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, καθ’ ένας που θα διαπράττει οποιαδήποτε παράνομη ή κακόβουλη πράξη σε βάρος του ιστότοπου των Papanikolaou Language Schools θα φέρει το βάρος των πράξεών του. Σε περίπτωση που ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει κείμενα σε οποιαδήποτε μορφή, είτε μέσω κάποιου shoutbox, ή forum, ή chat, ή ακόμη σε περίπτωση που ανταλλάσσει προσωπικά μηνύματα ή μηνύματα με τους εκπροσώπους των Papanikolaou Language Schools οφείλει να είναι ευπρεπής στη γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί. Έτσι, λοιπόν, οποιαδήποτε συνομιλία υπόκειται κάτω από τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE), ειδάλλως οι παραβάσεις αυτών των κανόνων δίνει την δυνατότητα στα Papanikolaou Language Schools να διαγράψουν το μέλος – χρήστη. Σε περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε καταγγελία σε βάρος κάποιου μέλους – επισκέπτη της σελίδας www.papanikolaouschools.com, αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη των πράξεων του και οφείλει να παραστεί στη δικαστική πράξη και να πληρώσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε τρίτο, αλλά και στην εταιρεία μας για λόγους δυσφήμησης.

7. Λογαριασμοί Χρηστών

Οι χρήστες κατά το άνοιγμα του λογαριασμού τους οφείλουν να παρουσιάζουν αληθή στοιχεία στη φόρμα εγγραφής. Επίσης, για να προχωρήσουν σε αυτήν πρέπει να συμπληρώσουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν τη σήμανση «απαραίτητα». Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων οφείλουν να ενημερώνουν τον λογαριασμό τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο νέος χρήστης δέχεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο έχει δηλώσει, κάποιο επιβεβαιωτικό μήνυμα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι της καλής διατήρησης του λογαριασμού τους και οφείλουν να μη δίνουν τους κωδικούς τους σε τρίτα πρόσωπα. Όταν αντιληφθούν, ότι έχει γίνει παρά την θέληση τους, μπορούν να ενημερώσουν την εταιρεία μας. Τα Papanikolaou Language Schools δεν ευθύνονται για καμία πράξη των μελών τους, όπως και στην περίπτωση υποβολής (uploading) οποιουδήποτε αντικειμένου είναι αντίθετο με τους νόμους του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή οποιαδήποτε προσβλητικού ή διαστρεβλωμένου κειμένου. Από την άλλη, τα Papanikolaou Language Schools υποχρεούνται από το νόμο να κρατούν τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών τους μόνο για προσωπική της χρήση και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων. Ακόμη, τα Papanikolaou Language Schools υποχρεούνται να μη μοιράζονται αυτά τα δεδομένα με τρίτες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα. Ο μόνος τρόπος χρήσης των στοιχείων αυτών είναι για στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν την σελίδα μας.

8. Αλλαγή στο περιεχόμενο του ιστότοπο www.papanikolaouschools.com

Τα Papanikolaou Language Schools διατηρούν το δικαίωμα να αναθεωρήσουν τα περιεχόμενα της σελίδας τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση. Επίσης μπορούν να σταματήσουν την ύπαρξη της και δεν ευθύνονται για προβλήματα τα οποία θα έχουν σχέση με τεχνικούς λόγους, που αφορούν την εταιρεία παροχής hosting και τους server της. Ακόμη σε περίπτωση που δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας λόγω προβλήματος του ISP σας, αυτό δεν θα αποτελεί ευθύνη της εταιρείας μας.