ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

επιπεδα γλωσσομαθειασ

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) είναι ένα διεθνές πρότυπο που περιγράφει τη γλωσσική ικανότητα των μαθητών και μαθητριών, πάνω στο οποίο βασίζονται οι εξετάσεις γλωσσομάθειας. Σύμφωνα με το CEFR, υπάρχουν 6 επίπεδα γλωσσομάθειας, από Α1 έως Γ2. Ας δούμε ποια είναι τα επίπεδα γλωσσομάθειας που κατακτούμε τελειώνοντας κάθε τάξη στα Papanikolaou Language schools:

1ο έτος μαθημάτων: τάξη A&B Junior, επίπεδο pre-A1: οι μαθητές ξεκινούν με μηδενική ή σχεδόν μηδενική γνώση της γλώσσας.

2ο έτος μαθημάτων: τάξη AS, επίπεδο Α1 (Beginner)

3ο έτος μαθημάτων: τάξη ΒS, επίπεδο Α2 (Elementary)

4ο έτος μαθημάτων: τάξη CS, επίπεδο Α2+ (Elementary-Low Intermediate)

A1 (Beginner)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν βασικές καθημερινές εκφράσεις. Μπορούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να απαντούν σε απλές ερωτήσεις όταν οι συνομιλητές μιλούν αργά.

A2 (Elementary)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να κατανοήσουν προτάσεις και εκφράσεις σχετικές με θέματα άμεσου ενδιαφέροντος (π.χ. προσωπικές πληροφορίες, ψώνια, γεωγραφία). Μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις ρουτίνας.

5ο έτος μαθημάτων: τάξη DS, επίπεδο Β1 (Intermediate)

6ο έτος μαθημάτων: τάξη ΕS, επίπεδο Β2 (Upper Intermediate)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LOWER*

B1 (Intermediate)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να κατανοήσουν απλές συζητήσεις που αφορούν οικεία θέματα (π.χ. εργασία, σχολείο, ελεύθερος χρόνος, ταξίδια). Μπορούν να παράγουν απλά συνεκτικά κείμενά σχετικά με καθημερινά θέματα.

B2 (Upper Intermediate)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να κατανοήσουν τις κύριες ιδέες σύνθετων κειμένων. Μπορούν να αλληλεπιδρούν απροβλημάτιστα με φυσικούς ομιλητές της ξένης γλώσσας.

* Συνήθως φτάνουμε στο επίπεδο Β2 σε 6 χρόνια από την στιγμή που ξεκινά η οργανωμένη εκμάθηση της Αγγλικής. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που καταφέρνουν να πάρουν πτυχίο Lower νωρίτερα. Κάθε παιδί αποτελεί για εμάς μία ξεχωριστή περίπτωση και πάντα δημιουργούμε μαζί ένα εξατομικευμένο πλάνο σπουδών.

7ο έτος μαθημάτων: τάξη Proficiency 1, επίπεδο Γ1-Γ2

[8ο έτος μαθημάτων: τάξη Proficiency 1, επίπεδο Γ2]**

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PROFICIENCY*

Γ1 (Advanced)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να κατανοήσουν μια ευρεία γκάμα μεγάλων και απαιτητικών κειμένων, να εκφραστούν αυθόρμητα και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα αποτελεσματικά για κοινωνικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Γ2 (Proficient)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να κατανοήσουν σχεδόν οτιδήποτε ακούν ή διαβάζουν. Μπορούν να κατασκευάζουν αφηγήσεις, περιγραφές και επιχειρήματα. Εκφράζονται αυθόρμητα και με ακρίβεια και επικοινωνούν αποτελεσματικά ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις.

** Το 90% των μαθητών/-τριών μας φτάνει στο επίπεδο Γ2 σε 1,5 χρόνο από τη στιγμή που έχει πάρει το πτυχίο Lower. Επίσης, υπάρχουν μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν να ακολουθήσουν υπέρ-ταχύρρυθμα τμήματα και να αποκτήσουν το Proficiency σε μόλις 1 χρόνο. Φυσικά, αυτό γίνεται μόνο μετά από δική μας σύσταση, προγραμματισμό, συζήτηση και στοχοθέτηση.

Οι παραπάνω περιγραφές είναι γενικές και πρέπει να θυμόμαστε ότι η γλωσσικές ικανότητες μπορούν να ποικίλουν σημαντικά εντός κάθε επιπέδου. Οι γλωσσικές δεξιότητες (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) συνήθως αναπτύσσονται σε ελαφρώς διαφορετικούς ρυθμούς⋅ για τα περισσότερα παιδιά η ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα εκδηλώνεται πιο αργά από τις υπόλοιπες δεξιότητες. 

Ας δούμε ποια είναι τα επίπεδα γλωσσομάθειας που κατακτούμε τελειώνοντας κάθε τάξη στα Papanikolaou Language schools:

1ο έτος μαθημάτων: τάξη A&B Junior, επίπεδο pre-A1

2ο έτος μαθημάτων: τάξη AS, επίπεδο Α1

3ο έτος μαθημάτων: τάξη ΒS, επίπεδο Α2

4ο έτος μαθημάτων: τάξη CS, επίπεδο Α2+

5ο έτος μαθημάτων: τάξη DS, επίπεδο Β1

6ο έτος μαθημάτων: τάξη ΕS, επίπεδο Β2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LOWER*

* Συνήθως φτάνουμε στο επίπεδο Β2 σε 6 χρόνια από την στιγμή που ξεκινά η οργανωμένη εκμάθηση της Αγγλικής. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που καταφέρνουν να πάρουν πτυχίο Lower νωρίτερα. Κάθε παιδί αποτελεί για εμάς μία ξεχωριστή περίπτωση και πάντα δημιουργούμε μαζί ένα εξατομικευμένο πλάνο σπουδών.

7ο έτος μαθημάτων: τάξη Proficiency 1, επίπεδο Γ1-Γ2

[8ο έτος μαθημάτων: τάξη Proficiency 1, επίπεδο Γ2]**

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PROFICIENCY

** Το 90% των μαθητών/-τριών μας φτάνει στο επίπεδο Γ2 σε 1,5 χρόνο από τη στιγμή που έχει πάρει το πτυχίο Lower. Επίσης, υπάρχουν μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν να ακολουθήσουν υπέρ-ταχύρρυθμα τμήματα και να αποκτήσουν το Proficiency σε μόλις 1 χρόνο. Φυσικά, αυτό γίνεται μόνο μετά από δική μας σύσταση, προγραμματισμό, συζήτηση και στοχοθέτηση.

Οι παραπάνω περιγραφές είναι γενικές και πρέπει να θυμόμαστε ότι η γλωσσικές ικανότητες μπορούν να ποικίλουν σημαντικά εντός κάθε επιπέδου. Οι γλωσσικές δεξιότητες (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) συνήθως αναπτύσσονται σε ελαφρώς διαφορετικούς ρυθμούς⋅ για τα περισσότερα παιδιά η ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα εκδηλώνεται πιο αργά από τις υπόλοιπες δεξιότητες.