ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

κοινωνικεσ αξιεσ

Στα Papanikolaou Language Schools, το διδακτικό μας έργο θεμελιώνεται στις αρχές της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλωσορίζουμε τη διαφορετικότητα και κατακρίνουμε κάθε έκφανση κοινωνικής βίας. Στα σχολεία μας υπάρχει μηδενική ανοχή στον σχολικό εκφοβισμό (bullying) είτε είναι σωματικός, είτε ψυχολογικός. Με το να προάγουμε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης, δημιουργούμε μία δυναμική κοινότητα όπου οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να συμβάλλουν και να αναπτυχθούν. Η δέσμευση μας σε αυτές τις αξίες μας δίνει τη δύναμη να εργαζόμαστε προς έναν πιο δίκαιο και συναισθηματικά ανθρώπινο κόσμο.