Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

Στα Papanikolaou Language Schools εφαρμόζουμε μία μέθοδο διδασκαλίας η οποία ενσωματώνει στοιχεία από διάφορες προσεγγίσεις εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η μεθοδολογία μας είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας πανεπιστημιακού επιπέδου και εμπειρίας στη διδασκαλία σε «φροντιστηριακό» περιβάλλον.

Μεγιστοποιούμε τα γλωσσικά εισερχόμενα. Οι μαθητές/-τριές μας ακούνε την ξένη γλώσσα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αναπτύσσουμε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες. Στόχος μας είναι να μιλάμε άνετα την ξένη γλώσσα, όχι μόνο να την κατανοούμε.

Μεγιστοποιούμε τα γλωσσικά εισερχόμενα

Οι μαθητές/-τριές μας ακούνε την ξένη γλώσσα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αναπτύσσουμε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες

Στόχος μας είναι να μιλάμε άνετα την ξένη γλώσσα, όχι μόνο να την κατανοούμε.

Μαθαίνουμε βιωματικά μέσα από δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων.

Μαθαίνουμε βιωματικά μέσα από δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων με ξεκάθαρο στόχο.

Χτίζουμε γερές βάσεις. Φτάνουμε από τη γλωσσική ακρίβεια (accuracy) στην ευχέρεια (fluency).

Σεβόμαστε τη συμβολή της μητρικής γλώσσας. Η σύγκριση των δύο γλωσσικών συστημάτων έχει αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα.

Χτίζουμε γερές βάσεις από την αρχή

Φτάνουμε από τη γλωσσική ακρίβεια (accuracy) στην ευχέρεια (fluency).

Σεβόμαστε τη συμβολή της μητρικής γλώσσας

Η σύγκριση των δύο γλωσσικών συστημάτων έχει αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα.

Εστιάζουμε στην κατανοησιμότητα. Κατανοητή προφορά σημαίνει απροβλημάτιστη επικοινωνία.

Καλωσορίζουμε τα λάθη. Κάθε λάθος είναι ευκαιρία να επανεξετάσει όλη η τάξη ένα γλωσσικό στοιχείο.

Εστιάζουμε στην  κατανοησιμότητα

Κατανοητή προφορά σημαίνει απροβλημάτιστη επικοινωνία.

Kαλωσορίζουμε τα λάθη σε όλα τα επίπεδα

Κάθε λάθος είναι ευκαιρία να επανεξετάσει όλη η τάξη ένα γλωσσικό στοιχείο.

Μαθαίνουμε καλύτερα και αναπτύσσουμε συναισθηματική νοημοσύνη μέσω της ομαδικής εργασίας.

Mέσω της ομαδικής εργασίας μαθαίνουμε και αναπτύσσουμε συναισθηματική νοημοσύνη.

Αποκτούμε δεξιότητες του 21ου αιώνα

Διαχειριζόμαστε τον χρόνο, αναπτύσσουμε κριτική σκέψη, γινόμαστε δημιουργικοί/-ες.

Αγκαλιάζουμε την εξέλιξη

Χρησιμοποιούμε Αγγλικά στο Διαδίκτυο, αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).

Αποκτούμε δεξιότητες του 21ου αιώνα. Αναπτύσσουμε κριτική σκέψη και γινόμαστε πιο δημιουργικοί/-ες.

Αγκαλιάζουμε την εξέλιξη. Χρησιμοποιούμε Αγγλικά στο Διαδίκτυο, αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).

Στα Papanikolaou Language Schools δε βασιζόμαστε σε καινοτομίες που φαντάζουν εντυπωσιακές. Ξέρουμε τι έχει αποτέλεσμα και το εφαρμόζουμε. Προσφέρουμε ουσία και όχι καινοτομία για χάριν της καινοτομίας.